Gastouder Worden

Created with Sketch.

Ik ben een gastouder

Of u nu alleenstaand of samenwonend bent, met of zonder kinderen, getrouwd of ongetrouwd; iedereen die voldoet aan de eisen kan gastouder worden. Tijdens het intake gesprek met één van onze bemiddelingsmedewerkers zullen alle aspecten die van belang zijn voor het gastouderschap worden besproken. Dit gesprek vindt plaats bij de gastouder thuis.

Aantal op te vangen kinderen

Gastouders mogen maximaal 5 kinderen tot 4 jaar tegelijk opvangen en maximaal 6 kinderen tot 13 jaar. Hierbij geldt wel een bepaalde leeftijdsopbouw. Hieronder kunt u zien hoe die opgebouwd is

0-4 JAAR MAXIMAAL WAARVAN MAX. 0-2 JAAR WAARVAN MAX. 0-1 JAAR TOTAAL AANTAL KINDEREN
OPVANG 0-4 JAAR
5
4
2
5 incl. eigen kinderen < 4 jaar
OPVANG 0-13 JAAR
6
4
2
6 incl. eigen kinderen < 10 jaar

 

Profiel van de gastouder

Om als gastouder aan de slag te kunnen gaan, dient u te voldoen aan een aantal wettelijke eisen. De gastouder:

 • heeft een leeftijd van minimaal 18 jaar
 • is in het bezit van een mbo-2 diploma zorg en welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma (na te vragen bij het gastouderbureau)
 • is in het bezit van een certificaat EHBO bij kinderen, die voldoet aan de daartoe aangewezen diploma’s
 • kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Deze dient aangevraagd te worden bij dienst Justis. De digitale aanvraag kan verzorgd worden door het gastouderbureau
 • kan VOG’s overleggen van alle volwassen huisgenoten, stagiaires en structureel aanwezigen
 • is geregistreerd in het personenregister, dit geldt tevens voor alle volwassen huisgenoten, stagiaires en structureel aanwezigen
 • is WA verzekerd
 • beschikt over een woning die voldoet aan de eisen rondom veiligheid en hygiene. Deze worden gecheckt aan de hand van een lijst waarover het gastouderbureau beschikt

Verder wordt er gekeken naar de ervaring, leefstijl en motivatie. Aan de hand van een aantal punten zal de bemiddelingsmedewerker een zo goed mogelijk beeld proberen te krijgen van de gastouder.

Er wordt onder andere gelet op:

Algemeen

 • gaat graag met kinderen om
 • heeft een goede gezondheid
 • bezit geestelijke evenwichtigheid
 • heeft een open en flexibele instelling
 • heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • is in staat tot het bieden van continuïteit en stabiliteit
 • kan warmte en geborgenheid geven aan het gastkind
 • is in staat tot het stimuleren van een kind in zijn of haar eigen ontwikkeling
 • heeft ervaring in het omgaan met kinderen
 • heeft aandacht voor en inzicht in de eigen individualiteit van het gastkind
 • staat positief ten opzichte van de opvang van kinderen door anderen dan de eigen ouders.

Relatie vraagouder / gastouder

 • staat open voor en respecteert de mogelijk andere ideeën en levenswijzen van vraagouders
 • is bereid tot samenwerking met vraagouders
 • kan zich inleven in de situatie van vraagouders
 • is in staat tot het maken en naleven van duidelijke afspraken met vraagouders
 • kan eventuele problemen bespreekbaar maken.

Relatie gastouder / gastouderbureau

 • is bereid om met het gastouderbureau samen te werken
 • is bereid begeleiding van het gastouderbureau te accepteren
 • is bereid bijscholing te volgen
 • kan zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie
 • kan zich houden aan het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau.

Gezin en omgeving van de gastouder

 • eventuele gezinsleden van de gastouder moeten positief staan ten opzichte van de opvang van een gastkind
 • het gezin van de gastouder is in goede verstandhouding, er zijn niet te veel problemen en het gastkind mag niet gebruikt worden om de eigen onverwerkte problematiek op te lossen
 • in en om het huis waar de opvang plaats vindt, is het in voldoende mate veilig en schoon
 • er is voldoende ruimte om te eten, te spelen en te slapen
 • er is een mogelijkheid om buiten te spelen
 • het gastoudergezin is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd
 • de eventuele huisdieren lijken volledig te vertrouwen, het kind mag nooit alleen gelaten worden met de huisdieren.

Risico-inventarisatie

Voorafgaand aan de eerste plaatsing van een gastkindje bij een gastouder wordt  de Risico-inventarisatie
 Gezondheid en Veiligheid uitgevoerd. Deze wordt gedaan door de bemiddelingsmedewerker samen met de ouder en gastouder. Hierbij wordt bekeken welke risico’s er zijn binnen het huis waar het kind opgevangen gaat worden en wat er preventief aan gedaan kan of moet worden. Wanneer er actiepunten zijn, wordt er tevens afgesproken wie ze gaan oplossen en op welke termijn ze gedaan moet zijn. Deze afspraken worden later gecontroleerd door de bemiddelingsmedewerker.
Wanneer er bijv. verbouwt is in het huis van de gastouder, wordt de Risico-inventarisatie opnieuw gedaan.
De inventarisatie wordt jaarlijks opnieuw gedaan door de bemiddelingsmedewerker bij de gastouder of de ouder thuis. Hierbij zijn de ouders verder niet meer aanwezig.
De inventarisatie gebeurt digitaal, een kopie ervan wordt naar de gastouder gemaild, zodat deze hem kan laten zien aan de GGD wanneer zij op controle komen.

Registratie in het LRKP

Als gastouder dient u geregistreerd te staan in het LRKP. Om u aan te kunnen melden, hebben wij van u de volgende stukken nodig:

 • kopie geldig diploma
 • kopie identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart)
 • kopie geldig ehbo certificaat (bij voorkeur Oranje Kruis)

Tevens dient u ingeschreven te staan in het Personenregister Kinderopvang voordat wij u kunnen laten registreren. Uw volwassen huisgenoten, stagiaires en structureel aanwezigen moeten hier ook in geregistreerd staan.

Wij wijzen u erop dat bij sommige gemeentes voor deze registratie legeskosten worden gevraagd. Deze kosten zijn voor de gastouder. Hierover kunnen wij u verder informeren.

Freelance of zzp-er

Als freelance gastouder…

 • ben je voor de fiscus geen ondernemer en betaal je dus het normale percentage van 33.5 % belasting over je inkomen.
 • betaal je soms helemaal geen inkomstenbelasting omdat die wordt verrekend met de heffingskorting van 1.978 euro als je partner verdient.
 • mag je alleen de kosten zoals kinderbenodigdheden, accountant en verzekering van je belastbaar inkomen aftrekken.
 • krijg je nieuwe aanmeldingen meestal via het gastouderbureau.

Als zzp’er…

 • moet je een urenregistratie bijhouden waarmee je aantoont dat je minimaal 1225 uur per jaar in je bedrijf steekt (grofweg 1000 uren opvang en 225 in andere zaken zoals administratie, scholing en extra schoonmaakwerk).
 • moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
 • moet je een naam verzinnen voor je bedrijf en actief naar buiten treden met reclame bijvoorbeeld via een website of kaartjes ophangen in een supermarkt.
 • verandert er niets aan de kassiersfunctie van het gastouderbureau en aan hun aanbod van scholing en begeleiding.
 • geniet je fiscale voordelen als je jaarinkomen minimaal 8.500 euro is. Je krijgt zelfstandigenaftrek en in de eerste vijf jaar drie keer startersaftrek. Gemiddeld is de stap naar ondernemerschap aantrekkelijk als je vier dagen per week vier kinderen opvangt. Soms is drie dagen genoeg.