Gastouder Vinden

Created with Sketch.

Ik zoek een gastouder

De opvang kan gebeuren door een “onbekende” gastouder, of door familie, vrienden of kennissen van de ouders. Alle gastouders moeten echter wel aan dezelfde eisen voldoen. Deze eisen zijn wettelijk vastgesteld en kunt u vinden op de pagina Gastouder Worden.
Opvang kan plaats vinden bij een gastouder thuis of in uw eigen huis. In beide gevallen dienen de gastouder en het huis waarin opgevangen wordt aan dezelfde eisen te voldoen. Financieel is er een verschil die afhankelijk is van de plaats van opvang.

Opvang bij de gastouder thuis
Een gastouder vraagt u een vast bedrag per uur, per kind. Wij hanteren een adviestarief, maar een gastouder is vrij om haar eigen tarief te bepalen. Wij zullen u voor een kennismaking altijd melden als er een afwijkend tarief is. Hiernaast betaald u eventuele kosten voor broodmaaltijden rechtstreeks aan de gastouder, mochten deze niet in het uurtarief zijn inbegrepen.

Opvang bij de vraagouders thuis
Als u opvang in uw eigen huis hebt, valt deze onder de regeling Dienstverlening aan huis. Hierbij gelden een aantal afwijkende regels ten opzichte van de opvang bij een gastouder thuis. Een gastouder aan huis ontvangt minimaal het minimumloon, daarnaast hebben ze recht op 8% vakantiegeld en doorbetaalde vakantie-uren. Deze vakantie-uren zijn op jaarbasis ongeveer 4 normale werkweken. Tevens hebben ze recht op doorbetaling bij ziekte. Dit zijn 6 weken minus de eerste 2 ziektedagen. Gastouders hebben tevens onder bepaalde voorwaarden recht op transitiekosten.

  • De gastouder heeft langer dan 2 jaar opgevangen voor de vraagouder
  • Het contract wordt opgezegd door de vraagouder, ook bij bv het bereiken van de leeftijd van 4 jaar van een kind.

De gastouder heeft dan recht op 1/3 maandsalaris per volledig gewerkt jaar.

Op de site van OCW kunt u lezen wat de regeling verder precies inhoudt.

Naast de kosten aan de gastouder, betaalt u bureaukosten, deze kunt u vinden op de pagina Tarieven.

Kinderopvangtoeslag
Nadat er een koppeling tot stand is gekomen, ontvangt u van het gastouderbureau een offerte. Daarin staat het uurbedrag en het aantal uren per maand dat u opvang afneemt. Mochten er wijzigingen zijn in de opvang, dan ontvangt u een nieuwe offerte. Met deze gegevens kunt op www.toeslagen.nl uw kinderopvangtoeslag aanvragen. Tevens kunt u hier een proefberekening laten maken om te zien wat u aan kinderopvangtoeslag kunt ontvangen.

U ontvangt jaarlijks een jaaropgaaf met daarin het totaal afgenomen aantal uren en het uurbedrag van de opvang. Deze ontvangt u begin februari, over het jaar ervoor

Ziekte en vakantie van de gastouder
Bij ziekte of vakantie van de gastouder, zal het gastouderbureau wanneer dat gewenst is op zoek gaan naar een vervangende gastouder.